- Advertisement -

Chuyên Mục

Bất Động Sản

Những cảnh báo nghiêm túc

Một cách cẩn trọng, nhưng dẫu sao đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với 2 dự án bauxite Tây Nguyên cũng đã đưa ra những cảnh báo hết sức nghiêm túc. Và cả những cam kết sẽ thường xuyên kiểm tra.…