Hưng Yên: Gần 140 ha đất trồng lúa được chuyển sang đất phi nông nghiệp

0
9
UBND tỉnh Hưng Yên được quyết định chuyển mục đích sử dụng 137,6 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hưng Yên và các Bộ liên quan về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý UBND tỉnh Hưng Yên chuyển mục đích sử dụng 137,6 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi nêu trên theo qui định của pháp luật về đất đai và pháp luật về quản lí, sử dụng đất trồng lúa.

Các Bộ Tài nguyên & Môi trường, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, giám sát UBND tỉnh Hưng Yên triển khai các nội dung được kiến nghị để đẩy mạnh tỉ lệ đô thị hóa của địa phương theo đúng qui định của pháp luật, bảo đảm sử dụng hiệu quả quĩ đất, không lãng phí, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Thu Hà

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Các bạn đang Xem bài viết “Hưng Yên: Gần 140 ha đất trồng lúa được chuyển sang đất phi nông nghiệp” trên báo Kinh Doanh được trích đăng từ “Báo Vietnambiz”. Bạn có suy nghĩ gì về bài viết này? Hãy bấm LIKE hoặc SHARE để mọi người cùng đọc.