- Advertisement -

Chuyên Mục

Kinh Doanh

Hương trầm xứ Trầm hương

Từ ngàn xưa, người dân giới thượng lưu ở các nước châu Á đã sử dụng trầm hương, hương trầm trong đời sống tâm linh và sức khỏe như một loại sản vật quý hiếm… Và trên thực tế, nhiều năm qua, thị trường trầm hương ở xứ Trầm…